Privatlivspolitik

Dataansvarlig

DANO Gruppen ApS
Østre Fælledvej 8, 9400 Nørresundby
Tlf. 93921166
E-mail: kontakt@danogruppen.dk

Hos DANO Gruppen ApS er vi dedikerede til at beskytte de personoplysninger, du afgiver til os. I denne privatlivspolitik kan du blandt andet læse om hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi bruger oplysningerne til, hvordan vi beskytter dem og hvilke rettigheder du er tillagt som følge af vores behandling. 

I hvilke situationer indsamler og behandler vi dine personoplysninger?

  1. Når vi skal afsende tilbud og levere vores ydelser til dig. 
  2. Når vi skal besvare dine generelle henvendelser via fx mail, sociale medier mv. 
  3. Når du kontakter vores kundeservice med henblik på fx reklamation mv. 
  4. Når du besøger vores hjemmeside og cookies placeres på din enhed. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og med hvilken lovhjemmel?

Ved afsendelse af tilbud og levering af vores ydelser indsamler vi almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt specifikationer vedr. din ordre. Hvis du handler på vegne af et selskab, kan vi desuden indsamle jobtitel, selskabsnavn og CVR-nummer. CVR-nummeret vil dog kun udgøre en personoplysning hvis det vedrører et enkeltmandsfirma og i sig selv indeholder personoplysninger som fx dit navn. Behandlingen er nødvendig for at vi kan indgå en kontrakt med dig og/eller det selskab, du repræsenterer, og så vi kan levere vores ydelse til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor GDPR art. 6(1)(b). 

Ved generelle henvendelser via fx email, hjemmeside, sociale medier mv. behandler vi almindelige personoplysninger som e-mailadresse, navn, indholdet i henvendelsen samt øvrige detaljer, der fremsendes. Oplysningerne er nødvendige for at vi kan besvare din henvendelse og da vi har en legitim interesse i at gøre det, sker behandlingen på baggrund af GDPR art. 6(1)(f). Hvis du deltager og vinder i en konkurrence, vi har igangsat, behandler vi de almindelige personoplysninger, der er nødvendige for din deltagelse og for at vi kan sende dig det, du har vundet. Retsgrundlaget her er GDPR art. 6(1)(b). 

Ved kontakt til vores kundeservice og support behandler vi de ovennævnte oplysninger, dvs. navn, adresse mv. samt konkrete oplysninger om dit køb, for at kunne administrere din ret til at returnere eller reklamere i forhold til varer, du har købt. Retsgrundlaget er GDPR art. 6(1)(b). 

Ved besøg på vores hjemmeside bruger vi cookies til at indsamle oplysninger som fx din IP-adresse, browser type, operativsystem og sider besøgt på vores hjemmeside. Vi bruger oplysningerne til at analysere og forbedre vores hjemmeside, og analytiske/marketing-cookies placeres kun og anvendes til analyse/markedsføring hvis du giver samtykke hertil. Du kan læse mere herom i vores cookie-politik. 

Hvilke tredjeparter giver vi oplysninger videre til?

Vi benytter eksterne tredjeparter til at levere en række IT-systemer som fx email-systemer, marketing-systemer, systemer til at holde styr på kundedata og fakturere samt til at drifte vores hjemmeside. Hvis du har givet samtykke til vores brug af marketing/analytiske cookies, kan vi dele data om dine interaktioner på vores hjemmeside med eksempelvis sociale medier. 

Derudover kan det være nødvendigt at dele oplysninger med tredjemænd, der skal bruges til at levere din ordre. Vi videregiver i den forbindelse kun oplysninger, som er absolut nødvendige at kende til for at kunne udføre den pågældende opgave. 

Det kan desuden være nødvendigt for os at dele oplysninger med andre eksterne parter som rådgivere, revisorer og offentlige myndigheder som fx SKAT, ligesom inkassofirmaer og retlige instanser kan blive anvendt hvis der bliver behov for at opkræve betaling. 

En række af de tredjeparter vi anvender, udgør databehandlere i overensstemmelse med GDPR art. 4(8). Vi har derfor indgået databehandleraftaler med dem, og sørger på den måde for, at dine personoplysninger behandles sikkert, ordentligt og i overensstemmelse med lovgivningen. 

I tilfælde af, at en databehandler kan overføre dine personoplysninger til et tredjeland, er der passende garantier på plads, som sikrer beskyttelse af dine oplysninger. Garantierne vil her typisk bestå i, at databehandleren har forpligtet sig til at overholde EU’s Standardkontraktbestemmelser, jf. GDPR art. 46(2)(c). Alternativt vil overførslerne ske til steder og selskaber, som ifølge EU-Kommissionen betragtes som sikre, jf. GDPR art. 45. 

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi sørger generelt for at slette dine oplysninger, når vi ikke længere har et formål med at opbevare dem. Oplysninger relateret til vores kontraktforhold som fx kontraktgrundlag, faktureringer, betalinger mv. slettes efter indeværende +5 år da opbevaring i dette tidsrum er påkrævet efter bogføringsloven. 

De oplysninger, der indsamles via cookies når du besøger vores hjemmeside, opbevares i den tidsperiode, der fremgår af vores cookie-politik. 

Du har ret til:

  • At få indsigt i de personoplysninger, DANO Gruppen ApS behandler om dig. 
  • At anmode om sletning af de personoplysninger, DANO Gruppen ApS behandler om dig. 
  • At kræve berigtigelse af de personoplysninger, DANO Gruppen ApS behandler om dig. 
  • At gøre indsigelse mod DANO Gruppen ApS’s behandling af dine personoplysninger. 
  • At anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. 
  • At modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Du kan klage til Datatilsynet over DANO Gruppen ApS’s behandling af dine personoplysninger. Deres kontaktoplysninger er: 

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: +45 33193200